ΝΕΑ|2015

Οκτώβριος 2015 - Βράβευση ΗΛΕΚΤΩΡ ως TRUE LEADER για το 2014


Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε έναν ιδιαίτερο κλάδο, αυτόν  της διαχείρισης απορριμμάτων, που συνδέεται στενά με το περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία και ευρύτερα την ανάπτυξη.

Παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, η ΗΛΕΚΤΩΡ επενδύοντας στην εξωστρέφεια και την καινοτομία , αποτελεί σήμερα έναν από τους κορυφαίους εταιρικούς παράγοντες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ανάπτυξη της εταιρείας μας βασίζεται στην εμπειρία και την υψηλή εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της , στις δοκιμασμένες τεχνολογικές της μεθόδους, στην τεχνική και λειτουργική της αξιοπιστία, παράγοντες που αποτελούν τις απαραίτητες συνθήκες και  προϋποθέσεις, στον ευαίσθητο τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων.

Η διάκρισή μας ως TRUE LEADER για το 2014 μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε.