ΝΕΑ|2016

Ιούνιος 2016 - Η δεύτερη ολοκληρωμένη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στην Ελλάδα παρουσιάστηκε σε διεθνές συνέδριο στην Κρήτη


Με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου Εκσυγχρονισμού του Εργοστασίου Μηχανικής Διαλογής απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ Χανίων και την έναρξη της οριστικής του λειτουργίας η ΗΛΕΚΤΩΡ σε συνεργασία με την Νορβηγική εταιρεία TOMRA διοργάνωσε το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “CreatingValueFromWaste” που έγινε στα Χανιά 16 και 17 Ιουνίου 2016. Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων σε ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις, εναρμονισμένες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Σαν μελέτη περίπτωσης του Συνεδρίου χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο έργο του Εργοστασίου Μηχανικής Διαλογής της ΔΕΔΙΣΑ. Το έργο επιλέχθηκε να παρουσιαστεί καθώς συμβάλει στην ολοκληρωμένη πλέον λειτουργία της ΜΕΑ Χανίων που είναι και η δεύτερη ολοκληρωμένη υποδομή διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα μετά από αυτήν της Αττικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΗΛΕΚΤΩΡ ανέλαβε να σχεδιάσει και να κατασκευάσει το έργο μέσα σε χρόνο ρεκόρ σε διάστημα ενός έτους και ενώ οι υφιστάμενες υποδομές βρισκόταν σε κανονική λειτουργία.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί ορόσημο σε εθνικό επίπεδο και αποτελεί τον προπομπό του πρώτου έργου ΣΔΙΤ που θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα (ΣΔΙΤ Δυτ. Μακεδονίας), καθώς χρησιμοποιεί ιδιαίτερα εξελιγμένες τεχνολογίες αυτοματισμού για τη μηχανική διαλογή απορριμμάτων και την ανάκτησή των χρήσιμων ανακυκλώσιμων υλικών τόσο από τον πράσινο όσο και από τον μπλε κάδο.

Με την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της ΔΕΔΙΣΑ προβλέπεται η αύξηση της παραγωγής κατά 30% περίπου η οποία εκτιμάται να ανέρχεται πλέον σε 90.000 τόνους ανά έτος σύμμικτα απορρίμματα και 15.000 τόνους ανά έτος προδιαλεγμένα στην πηγή απορρίμματα.

 

Loading the player ...