ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ|ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Gas Bioref

    GAS-BIORE:GASification of BIOfuels and REcovered Fuels
    (Αεριοποίηση βιοκαυσίμων και ανακτηθέντων καυσίμων)

    Contract No ENER/FP7/EN249804

    Το πρόγραμμαGAS-BIOREF στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος αεριοποίησης το οποίο θα τροφοδοτείται από ένα μείγμα Α) στερεών ανακτηθέντων καυσίμων (SRF - SolidRecoveredFuel), που παράγονται από Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής επεξεργασίας αστικών απορριμμάτων και Β) βιομάζας (ενεργειακές καλλιέργειες και αγροτικά υπολείμματα), σε αναλογία περίπου 50%-50%. ΗΜονάδααεριοποίησης(βασισμένηστηντεχνολογία της ρευστοποιημένη κλίνης) θα εγκατασταθεί δίπλα από τη Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων (Μηχανική και Βιολογική Επεξεργασία). Η βελτιστοποιημένη λειτουργία θα περιλαμβάνει την σύζευξη υλικών, ενέργειας και υπολειμμάτων μεταξύ των δύο εγκαταστάσεων.

    Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα GAS-BIORE πραγματεύεται:

    1.    Την καινοτομική σύζευξη τεχνολογιών "state-of-the-art" όπως, ανακύκλωση απορριμμάτων και βιολογική ξήρανση, αεριοποίηση δευτερογενών καυσίμων και ξήρανση βιομάζας υψηλής υγρασίας
    2.    Τη συνδυασμένη αξιοποίηση ενός καινοτόμου καυσίμου που θα συνίσταται από στερεά δευτερογενή καύσιμα (SRF≈12.500 τον./έτος) και βιομάζα (≈12.500 τον./έτος) σε τεχνολογία αεριοποίησης σε ρευστοποιημένη κλίνη
    3.    Την εφαρμογή κατάλληλων τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής (έγχυση στο δίκτυο) και θερμικής (ξήρανση βιομάζας και άλλες χρήσεις) ενέργειας.

    Η ΗΛΕΚΤΩΡ Ενεργειακών & Περιβαλλοντικών Εφαρμογών Α.Ε. είναι ο συντονιστής του προγράμματος.

    ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

    Life+reclaim

    Gas Bioref

    Polystabilat