ΝΕΑ|2017

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 Η ΗΛΕΚΤΩΡ εγκαινίασε το 1ο ΣΔΙΤ Απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία


Στις 5 Ιουλίου 2017, στην Κοζάνη, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του 1ου ΣΔΙΤ Απορριμμάτων στην Ελλάδα. Στην τελετή των εγκαινίων παρευρέθη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κύριος Σταθάκης ο οποίος εγκαινίασε τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων, ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κύριος Φάμελλος ενώ παρευρέθησαν και εκπρόσωποι από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αστικών Αποβλήτων από το σύνολο σχεδόν της χώρας, . Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων κύριος Καπετάνιος, ο Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ κύριος Μαντζούφας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού κος Παναγιωτάκης καθώς και εκπρόσωποι από τον επιχειρηματικό κόσμο.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πρωτοπορεί, αφού είναι η πρώτη περιοχή στην Ελλάδα η  οποία λειτουργεί από τις 10 Ιουνίου 2017 Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) και έτσι εναρμονίζεται με της Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων, εξασφαλίζοντας στους πολίτες της μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η σύμβαση για την κατασκευή και λειτουργία του πρώτου Ολοκληρωμένο Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων με ΣΔΙΤ υπογράφηκε στις 10/06/2015 και προέβλεπε 2 έτη για την Κατασκευή Νέων Υποδομών και 25 έτη για τη λειτουργία των Νέων και των Υφιστάμενων Υποδομών Μεταφόρτωσης της Περιφέρειας. Ανάδοχος του Έργου είναι η εταιρία ΕΠΑΔΥΜ Α.Ε. (Εταιρία Ειδικού Σκοπού που συστάθηκε για την υλοποίηση της Σύμβασης από τις εταιρίες ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.), μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. Την κατασκευή του έργου ανέλαβε η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., μια εξειδικευμένη στην διαχείριση απορριμμάτων εταιρία του ομίλου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό, χρηματοδότηση, κατασκευή και λειτουργία Έργων Διαχείρισης Απορριμμάτων και γενικότερα έργων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η ΗΛΕΚΤΩΡ ολοκλήρωσε επιτυχώς την Κατασκευή και την Δοκιμαστική Λειτουργία του Έργου στις 09 Ιουνίου 2017 χωρίς ούτε μια ημέρα καθυστέρηση σε σχέση με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ουσιαστική και καθοριστικής σημασίας ήταν και η στήριξη που επέδειξε στο έργο η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού τόσο προ της υπογραφής της Σύμβασης όσο και κατά την διάρκεια της διετούς κατασκευής του έργου, αποτελώντας ουσιαστικό σύμμαχο και αρωγό της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα. τΤη λειτουργία του Έργου έχει αναλάβει από τις 10/06/2017  η ΕΔΑΔΥΜ Α.Ε., θυγατρική εταιρία της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Το Έργο, η Μονάδα αλλά και ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης απέσπασαν τα εύσημα από όλους τους παραβρισκόμενους στα εγκαίνια, όπως καταδεικνύουν οι αναφορές του κου Σταθάκη στη συμβολή «της εξαιρετικά αξιόπιστης εταιρείας, η οποία ανέλαβε το ρίσκο και διαθέτει την τεχνολογία και τους όρους, σύμφωνα με τους οποίους έγινε όλη η διαδικασία του ΣΔΙΤ, που παρακολουθήσαμε στενά στο υπουργείο Οικονομίας, κάτι το οποίο αποτυπώθηκε στους όρους της σύμβασης»

Η ταυτότητα του έργου

Κατασκευή Νέων Υποδομών:  Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ), Λοιπά βοηθητικά Έργα (ζυγιστήρια, πλυντήριο, συνεργείο, κτίριο διοίκησης, πρατήριο, εργαστήριο – χημείο,  κλπ), 1 νέος Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην Κοζάνη

Λειτουργία Νέων Υποδομών και των 9 Υφιστάμενων ΣΜΑ:

  • Εορδαίας, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών, Αμυνταίου, Σερβίων / Βελβεντού, Βοΐου, Δεσκάτης, Φλώρινας.

Αντικείμενο του ΟΣΔΑ αποτελεί η παραλαβή Αστικών Στερεών Αποβλήτων από Δήμους  μέσω των  Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, Μεταφορά στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων, Ανάκτηση Ανακυκλωσίμων Υλικών, Παραγωγή Εδαφοβελτιωτικού – Compost Τύπου Α και Ταφή Υπολείμματος

Η ΜΕΑ Δυτικής Μακεδονίας χωροθετείται εντός του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και επεξεργάζεται το σύνολο των ΑΣΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (μέγιστη δυναμικότητα:120.00 τόνοι ανά έτος)

Οικονομικά στοιχεία του έργου

Προϋπολογισμός ‘Έργου : 48 εκατ. Ευρώ, Χρηματοδότηση: ΕΤΕπ – 12,72 εκ. ευρώ, Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος - Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (Jessica) Δυτικής Μακεδονίας – 12,72 εκ. ευρώ, Ίδια Κεφάλαια – 16,96 εκ. ευρώ, ΕΤΕ (ΦΠΑ) – 5,6 εκ. ευρώ

 Περιβαλλοντικά Οφέλη 

Η ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων αποτελεί ζήτημα μέγιστης σημασίας για τις σύγχρονες κοινωνίες, με άμεσο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο, καθώς και άμεση συσχέτιση με τη δημόσια υγεία και την ποιότητα της ζωής των πολιτών. Το Έργο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θα συνδράμει ουσιαστικά στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών της.

Αναφορικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του έργου και την βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που σχετίζεται με την διαχείριση απορριμμάτων και είναι επιβεβλημένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από οδηγίες, δράσεις και πρωτοβουλίες, η κατασκευή και λειτουργία της μονάδας είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την εν ισχύ Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη διαχείριση απορριμμάτων και ειδικότερα επιτυγχάνονται οι εξής στόχοι:

  • ελαχιστοποίηση του υπολείμματος που προορίζεται για υγειονομική ταφή σε ποσοστό μικρότερο από 36%.-
  • εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος από ταφή σε ποσοστό άνω του 80%
  • ενίσχυση της ανακύκλωσης που εκτιμάται ότι θα φτάνει το 35%
  • παραγωγή χρήσιμων δευτερογενών προϊόντων
  • ελαχιστοποίηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
  • θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το βέλτιστο περιβαλλοντικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται κυρίως χάρη σε προηγμένες τεχνολογίες για τη βιολογική επεξεργασία των απορριμμάτων όπως αυτή της αερόβιας επεξεργασίας που αποτελεί πατέντα της Γερμανικής Εταιρίας HERHOF (θυγατρική της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.), καθώς και στο συνδυασμό κατάλληλων τεχνολογιών μηχανικής διαλογής με in-house σχεδιασμό από την ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. Τόσο η τεχνολογία βιολογικής επεξεργασίας, όσο και αυτή της μηχανικής διαλογής είναι κατά τέτοιο τρόπο σχεδιασμένες στην εν λόγω ΜΕΑ, ώστε να είναι συμβατές και με πρόσθετα ειδικά ρεύματα απορριμμάτων (πχ. προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα), τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στην παρούσα φάση αλλά θα προκύψουν από την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ), και αντίστοιχα στον Περιφερειακό (ΠΕΣΔΑ) για τη Δ. Μακεδονία.

Οφέλη για την κοινωνία

Στο έργο απασχολήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής πάνω από 150 εργαζόμενοι. Η εύρυθμη 25ετής λειτουργία του συστήματος διασφαλίζεται από τις 120 μόνιμες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στην περιοχή. Πρόσθετα οφέλη αναμένονται για την τοπική κοινωνία μέσω παράλληλων οικονομικών δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στην φάση της λειτουργίας όπως η εμπορία των ανακυκλωσίμων υλικών, έργα μεταφορικού αντικειμένου, κ.α. Η εκτενής εμπειρία της ΗΛΕΚΤΩΡ στην κατασκευή και τη λειτουργία μονάδων μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων, η τεχνογνωσία στο σχεδιασμό των διεργασιών και ο εξοπλισμός αιχμής που χρησιμοποιήθηκαν στη Μονάδα της Δ. Μακεδονίας έχουν ως αποτέλεσμα την τεχνολογική υπεροχή του έργου αυτού.