ΝΕΑ|2017

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. πιστοποιήθηκε κατά ISO 37001:2016 για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας


H ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., θυγατρική του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ηγέτιδα δύναμη στον τομέα του περιβάλλοντος και της διαχείρισης απορριμμάτων, λαμβάνοντας τα μηνύματα των εξελίξεων διεθνώς και ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις των καιρών, πρωτοπορεί και στην εταιρική διακυβέρνηση και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας.
Έχοντας ήδη υιοθετήσει από τα τέλη του 2016 το Πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ στον οποίο ανήκει (https://www.helector.gr/kanonistiki_simmorfosi/), αναγνωρίζοντας ότι η Κανονιστική Συμμόρφωση αποτελεί πυλώνα προστασίας της φήμης και του ονόματός της και ανάχωμα στην κρίση, προχωρά με την ισχυρή βούληση της διοίκησης και των στελεχών της σε ένα ακόμα μεγάλο βήμα.

Βασιζόμενη στις αρχές και τις αξίες με τις οποίες πορεύεται όλα αυτά τα χρόνια, σεβόμενη την κοινωνία και το περιβάλλον, διαμορφώνει μια νέα εταιρική κουλτούρα ηθικής και ακεραιότητας, εγκαθιστώντας και εφαρμόζοντας πλέον ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001:2016.

Μετά την πιστοποίησή της από τον φορέα πιστοποίησης Swiss Approval International, παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των Τεχνικών Επιθεωρήσεων και της Πιστοποίησης Συστημάτων Υπηρεσιών και Προϊόντων, με ένα διαρκώς διευρυνόμενο δίκτυο πελατών σε όλο τον κόσμο και με το κύρος της Ελβετικής κουλτούρας, η ΗΛΕΚΤΩΡ αποτελεί πλέον μια από τις πρώτες εταιρείες στην Ευρώπη που πιστοποιούνται κατά ISO 37001:2016 ως προς την υιοθέτηση, ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας, εταιρικών διαδικασιών , μεταρρυθμίσεων και εργαλείων που ενισχύουν αποτελεσματικά τη διαφάνεια, κινητοποιούν τους εργαζόμενους στην εξάλειψη επιλήψιμων πρακτικών και γενικά θέτουν αναχώματα στη διείσδυση της διαφθοράς, με στόχο τη δέσμευση της εταιρείας για μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δήλωσε τα εξής «Αποτελεί πλέον πεποίθηση τόσο της διοίκησης όσο και των εργαζομένων ότι η διαμόρφωση και προώθηση μιας νέας εταιρικής κουλτούρας, ηθικής και ακεραιότητας, απόδειξη της οποίας είναι η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001 2016, αποτελεί φυσικό επακόλουθο της εταιρικής μας κουλτούρας και της νέας στρατηγικής που θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την επιχειρησιακή μας ικανότητα, παρέχοντάς μας ένα ακόμα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι θέμα αρχών, όχι ανάγκης. Για καθαρό περιβάλλον, καθαρή ενέργεια, καθαρό πρόσωπο».