ΝΕΑ|2018
ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Υπογραφή συμφωνίας εκμετάλλευσης βιοαερίου Κ/Ξ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ – Thalis ES με ΔΙΑΔΥΜΑ


Η ΗΛΕΚΤΩΡ μέσω του Κοινοπρακτικού σχήματος ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ – Thalis ES υπέγραψε τη σύμβαση αναφορικά με τη συλλογή και εκμετάλλευση βιοαερίου του ΧΥΤΑ των Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ) Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τροφοδότηση του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού, με παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του βιοαερίου.

Το βιοαέριο προέρχεται από τα Κύτταρα Α' και Β' του ΧΥΤΑ τα οποία ήταν σε λειτουργία από τον Ιούλιο του 2005 έως τον Ιούνιο του 2017 και δέχθηκαν περίπου 1.500.000 τόνους απορριμμάτων που παρήχθησαν στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το βιοαέριο του ΧΥΤΑ (κύτταρα Α' & Β'), η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του απαιτούμενου δικτύου συλλογής και μεταφοράς του βιοαερίου στην Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η έκδοση όλων των απαραίτητων και αναγκαίων αδειοδότησεων, αναλαμβάνοντας την χρηματοδότηση όλων των παραπάνω.

Η Σύμβαση έχει διάρκεια 20 έτη κατά τα οποία ο ανάδοχος θα επιστρέφει στην ΔΙΑΔΥΜΑ ποσοστό επί του ακαθάριστου κύκλου εργασιών από τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εν λόγω σύμβαση έρχεται να προστεθεί στις υλοποιούμενες συμβάσεις για την εκμετάλλευση βιοαερίου του ΧΥΤΑ Λιοσίων & Φυλής (25MWe) μέσω της ΒΕΑΛ ΑΕ καθώς και του ΧΥΤΑ Ταγαράδων (5ΜWe) ενώ έχει υπογραφεί και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης το έργο εκμετάλλευσης του βιοαερίου ΧΥΤΑ Μαυροράχης (3.5MWe). 

Συνέχεια των ανωτέρω η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των έργων που συμμετέχει η ΗΛΕΚΤΩΡ θα ανέρχεται σε 35MWe.