ΕΤΑΙΡΕΙΑ|ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διοίκηση
  • Λεωνίδας Γ. Μπόμπολας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
  • Χαράλαμπος Σ. Σοφιανός, Σύμβουλος
  • Κωνσταντίνος Β. Τριανταφύλλου, Σύμβουλος
  • Δημήτριος Α. Γραμματάς, Σύμβουλος
  • Γεώργιος Η. Πλιάτσικας, Σύμβουλος
  • Αλέξανδρος Χ. Ντέκας, Σύμβουλος
  • Βασιλική Π. Νιάτσου, Σύμβουλος
  • Γεώργιος Α. Σκουτερόπουλος, Σύμβουλος
  • Σωτήρης Λ. Στασινός, Σύμβουλος