ΕΤΑΙΡΕΙΑ|ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διοίκηση
  • Δημήτριος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος
  • Κωνσταντίνος Μαθιόπουλος, Αντιπρόεδρος
  • Χαράλαμπος Σοφιανός, Διευθύνων Σύμβουλος
  • Ιωάννης – Ελευθέριος Μαργιώλος, Μέλος
  • Βασιλική Νιάτσου, Μέλος
  • Γεώργιος Σκουτερόπουλος, Μέλος
  • Αριστομένης Γεωργακόπουλος, Μέλος