ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ|ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Life+reclaim

  Χώρα: Ελλάδα
  Περιοχή: Δήμος Πολυγύρου

  LIFE reclaim - Πιλοτική εφαρμογή εξόρυξης αποβλήτων από ΧΥΤΑ για την ανάκτηση μετάλλων, υλικών, γης και ενέργειας

  Οι στόχοι ανάκτησης υλικών ή/και ενέργειας είναι ευρέως γνωστοί σήμερα στη βιομηχανία επεξεργασίας αποβλήτων και προηγούνται της ταφής, αλλά δεν έχουν μέχρι σήμερα χρησιμοποιηθεί σε σχέση με (α) ένα ευρύτερο πρόγραμμα επεξεργασίας αποβλήτων μετά την εκταφή και (β) εμπλουτισμό των υλικών για την ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων, χρησιμοποιώντας μεθόδους επεξεργασίας μεταλλευμάτων.

  Οι δικαιούχοι του έργου είναι οι:

  • ENVECO A.E. (Συντονιστής Δικαιούχος) και οι
  • Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο),
  • Δήμος Πολυγύρου και
  • ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. (Συνδικαιούχοι)

  Το έργο έχει συνολική διάρκεια 3 χρόνια, συγχρηματοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1,377,004 € (ευρώ).

  Ο βασικός στόχος του Έργου είναι να μετατραπεί η Εξόρυξη Αποβλήτων (ΕξΑ) σε ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάκτηση: 

  • Υλικών, ιδίως μετάλλων
  • Χώρου, που ισοδυναμεί με επιπλέον χωρητικότητα για τον ΧΥΤΑ και διάρκεια ζωής σε περιπτώσεις επέκτασης
  • Εδάφους, το οποίο απορρίπτεται μαζί με τα απόβλητα και το οποίο είναι ένας πολύτιμος φυσικός πόρος για τα τοπικά οικοσυστήματα, καθώς και την ίδια τη βιομηχανία υγειονομικής ταφής
  • Ανακυκλώσιμων υλικών, όπως πλαστικό και χαρτί, τα οποία μπορεί είτε να ανακυκλώνονται μετά από επεξεργασία σε κατάλληλη εγκατάσταση ανακύκλωσης ή να καίγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης
  • Γης, ιδίως στην περίπτωση των παλαιών χωματερών, που μπορεί να οδηγήσει σε ένα επιτυχές πρόγραμμα αποκατάστασης με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικές συνθέσεις των αποβλήτων και καταστάσεις της χωματερής.

  Εν τω μεταξύ, οι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν την εξοικείωση του κοινού με το θέμα της επεξεργασίας των αποβλήτων μετά την εκσκαφή και τις δυνατότητες της διαδικασίας για την ανάκτηση μετάλλων (μειώνοντας έτσι την ανάγκη για παρεμβάσεις εξόρυξης) καθώς και την αποκατάσταση του χώρου, με αποτέλεσμα ένα καθαρότερο περιβάλλον και την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.

  Συγκεκριμένα , το έργο αναμένεται να επιφέρει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Βάση δεδομένων Web-GIS για τους εν λειτουργία ΧΥΤΑ και λοιπές χωματερές στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με μια ιστοσελίδα, η οποία θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του έργου , που συνδέεται με μια εφαρμογή Web-GIS
  • Επεξεργασία τουλάχιστον 1000m3 αποβλήτων για την παραγωγή των διαφόρων δειγμάτων συμπυκνώματος
  • Δύο κοινωνικοοικονομικές έρευνες σχετικά με την αποδοχή της Εξόρυξης Απορριμμάτων στην τοπική κοινότητα
  • Σχέδιο δράσης σε εθνικό επίπεδο για την Εξόρυξη Απορριμμάτων και Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
  • Κοινωνικοοικονομική ανάλυση της Εξόρυξης Απορριμμάτων
  • Δημοσίευση ενός δίγλωσσου βιβλίου/λευκώματος για την Εξόρυξη Απορριμμάτων
  • Διάδοση των πληροφοριών και εμπειριών που έχουν αποκτηθεί, μέσω συνεδρίων, καθώς και μέσω της σωστής διάδοσης υλικού

  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.reclaim.gr

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Life+reclaim

  Gas Bioref

  Polystabilat