ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ|ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Polystabilat

  Polystabilat: POLYgeneration through gasification of the solid recovered fuel STABILAT.
  Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη πιλοτικής μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης του στερεού δευτερογενούς καυσίμου που παράγει η HelectorRecyclingCenterOsnabrückGmbH (υπό την εμπορική ονομασία Stabilat®) σε εγκατάσταση αεριοποίησης ρευστοποιημένης κλίνης με τελικό αποτέλεσμα τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού & θερμότητας. Η μονάδα θα διαχειρίζεται 300 kg/hStabilatκαι θα βρίσκεται στον ίδιο χώρο που είναι εγκατεστημένη η μονάδα Μηχανικής & Βιολογικής Επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων που λειτουργεί η θυγατρική εταιρία της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε στο Osnabrückτης Γερμανίας. Επίσης εκτός από την ανάπτυξη της μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης του Stabilat® στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη αναβάθμισης του δευτερογενούς καυσίμου μέσω ανάμιξητου με άλλα βιογενή στερεά καύσιμα  το οποίο, υπό τις αυστηρές προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων CEN,  μπορεί να προωθείται ως ανταγωνιστικό καύσιμο σε βιομηχανικούς καταναλωτές.
  Ο συνδυασμός των ανωτέρω διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως:

  1. Ενεργειακή αξιοποίηση του στερεού δευτερογενούς καυσίμου που προκύπτει από τη μηχανική & βιολογική επεξεργασία των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων περιορίζοντας τις ποσότητες μεταφοράς και διάθεσης σε τελικούς χρήστες.
  2. Συνδυασμός της μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης με την υπάρχουσα μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων με στόχο την αξιοποίηση κοινών συστημάτων επεξεργασίας υγρών και αέριων ρευμάτων.
  3. Βελτίωση του SRFως προτυποποιημένο καύσιμο, ελκυστικό σε βιομηχανικούς καταναλωτές θερμότητας.

  Το έργο συγχρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από την ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε (η οποία είναι ο συντονιστής) στο έργο συμμετέχουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (NTUA), το USTUTT (UniversityofStuttgart)  και το  VUB (VrijeUniversiteitBrussel).

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Life+reclaim

  Gas Bioref

  Polystabilat