ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προφίλ

Η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. είναι ο βραχίονας Διαχείρισης Απορριμμάτων του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η ΗΛΕΚΤΩΡ αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με καθετοποιημένη ανάπτυξη και τεχνογνωσία που της επιτρέπει να παρέχει λύσεις στο σύνολο του φάσματος του τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων (βιολογική επεξεργασία, ανακύκλωση, υγειονομική ταφή, ανάκτηση ενέργειας από βιοαέριο ΧΥΤΥ, βιολογικό καθαρισμό στραγγισμάτων κλπ) και με καθετοποιημένη δραστηριοποίηση (Σχεδιαστής – Κατασκευαστής - Τεχνολογικός Πάροχος – Λειτουργός - Επενδυτής).

H ΗΛΕΚΤΩΡ αποτελεί αδιαμφισβήτητο ηγέτη στον κλάδο διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα και Κύπρο, ενώ η εταιρεία αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα και στη Γερμανία – τη χώρα με τα αυστηρότερα περιβαλλοντικά κριτήρια - με λειτουργία μονάδας στη πόλη του Osnabrueck και κατασκευή μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων σε αρκετές Γερμανικές πόλεις.

Μέσω των Γερμανικών θυγατρικών της – HerhofGmbH και HelectorGmbH - η ΗΛΕΚΤΩΡ αποτελεί τη μόνη Ελληνική εταιρεία που διατηρεί τεχνολογία αιχμής (in-house με κατατεθειμένες πατέντες προστατευμένες από δικαιώματα ευρεσιτεχνίας) αναφορικά με τη διαχείριση απορριμμάτων, καλύπτοντας όλο το φάσμα εφαρμογών βιολογικής επεξεργασίας (aerobictreatment – anaerobicdigestion) ενώ ο σχεδιασμός των μονάδων αναλαμβάνεται από εσωτερική ομάδας σχεδιασμού (in – houseengineering) γεγονός που προσδίδει μεγάλη ευελιξία παροχής τεχνολογικών λύσεων και τη διαφοροποιεί από τον εγχώριο ανταγωνισμό δίνοντας της μοναδικό ποιοτικό πλεονέκτημα αφού δεν εξαρτάται από τρίτα μέρη.

Η διαρκής επαφή της ΗΛΕΚΤΩΡ με τις πλέον καινοτόμες και δόκιμες τεχνολογίες, και η πρακτική εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών στα έργα της, της επιτρέπουν να διατηρεί την πρωτοπορία και την υψηλή εξειδίκευση που απαιτείται στους διαρκώς μεταβαλλόμενους τομείς της ενεργειακής τεχνολογίας και της Περιβαλλοντικής προστασίας.

Η εμπειρία της ΗΛΕΚΤΩΡ περιληπτικά μέχρι σήμερα είναι:

  • Κατασκευή 9 μονάδων Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας με αερόβια επεξεργασία εκ των οποίων 2 (Λάρνακα &Osnabrueck) υπό μορφή σύμβασης παραχώρησης
  • Κατασκευή 15 μονάδων αναερόβιας χώνευσης
  • Κατασκευή, χρηματοδότηση & λειτουργία 2 εγκαταστάσεων ενεργειακής αξιοποίησης εκλυόμενου βιοαερίου από ΧΥΤΑ δυναμικότητας 30 MWe (σημειώνεται πως η μονάδα Αττικής αποτελεί την μεγαλύτερη στον κόσμο)
  • Κατασκευή & λειτουργία του Αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών απορριμμάτων δυναμικότητας 12 χιλιάδων τόνων ετησίως
  • Λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (ΕΜΑ) Α. Λιοσίων (δυναμικότητα 300 χιλ τόνοι ετησίως)
  • Κατασκευή & λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων σε Φυλή, Λιόσια και Πάφο
  • Κατασκευή των μεγαλύτερων ΧΥΤΑ σε Ελλάδα και Κύπρο (συνολικά κατασκευή ΧΧ ΧΥΤΑ και συνοδών έργων)