ΕΤΑΙΡΕΙΑ|ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Η φιλοσοφία μας

Η ξεχωριστή θέση που κατέχει η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. στο χώρο τηςΟλοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων, της Ενέργειας και της προστασίας του Περιβάλλοντος είναι αποτέλεσμα των βασικών αρχών που υιοθετεί η εταιρία:

  • Σεβασμός στο Περιβάλλον. Δραστηριότητες προσανατολισμένες στους πιο κρίσιμους τομείς προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής.
  • Σεβασμός στον Άνθρωπο. Υπηρεσίες που σέβονται τον άνθρωπο, τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής.
  • Καινοτόμες Λύσεις. Προώθηση τεχνολογικά προηγμένων λύσεων που μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα των έργων και καθιστούν οικονομικά βιώσιμες τις επενδύσεις.
  • Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες. Ανάπτυξη, σχεδιασμός, υλοποίηση, λειτουργία και διαχείριση ολοκληρωμένων λύσεων.