ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ|ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Μελέτη, κατασκευή και λειτουργιά σε χώρο απόθεσης στερεών αποβλήτων: Συλλογή βιοαερίου και σύστημα παραγωγής ενέργειας στο Αμμάν, Ιορδανία.

  Στοιχεία έργου:
  Ονομασία έργου: “ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”
  Κύριος έργου: Ευρύτερη περιοχή Δήμου Αμμάν (GAM)
  Ανάδοχος: “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - ΗΛΕΚΤΩΡ.”
  Συμμετοχή ΗΛΕΚΤΩΡ: 50%
  Προυπολογισμός Σύμβασης: ~ € 20 εκατομμύρια
  Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης: 17/1/2012

  Σύντομη Περιγραφή:
  Ο Χ.Υ.Τ.Α. του Ghabawi βρίσκεται 40km ανατολικά του Amman και αποτελείται από ανεξάρτητα κύτταρα.Το αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση (μελέτη και κατασκευή) των 3 πρώτων κυττάρων και η κατασκευή και λειτουργία μιας Μονάδας Παραγωγής Ενέργειας. Το έργο χωρίζεται σε 3 φάσεις. Η φάση Νο 1 έχει κατασκευαστεί και ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα. Αυτή την στιγμή οι φάσεις 2 και 3 βρίσκονται υπό κατασκευή και η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση τους σχεδιάζεται για τα μέσα του 2017. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο έργο είναι οι παρακάτω:

  • Έργα κάλυψης του απορριμματικού αναγλύφου μεχώμα, αδρανή καιγεωσυνθετικά υλικά
  • Έργα ανακυκλοφορίας καισυλλογής στραγγισμάτων: Διάτρηση γεωτρήσεων στραγγισμάτων, εγκατάσταση καθέτου και οριζοντίου δικτύου με όλες τις απαραίτητες βάνες, φρεάτια κτλ. και κατασκευή αντλιοστασίου.
  • Κατασκευή δικτύου βιοαερίου: Διάτρηση γεωτρήσεων βιοαερίου, εγκατάσταση καθέτων σωληνώσεων, κεφαλών βιοαερίου, υποσταθμών, παγίδων συμπυκνωμάτων, οριζοντίων σωληνώσεων με όλες τις απαραίτητες βάνες, φρεάτια, σημεία μετρήσεων, συστήματα ρύθμισης κτλ.
  • Εγκατάσταση ενός πυρσού βιοαερίου δυναμικότητας 2000m3/hr, 2 φυσητήρων  2000m2/hr έκαστος και ενός συστήματος ελέγχου.
  • Εγκατάσταση γεννητριών συνολικής ισχύος περίπου 5MW, των απαραίτητων φυσητήρων, των ηλεκτρικών συνδέσεων και ενός συστήματος ελέγχου
  • Λειτουργία του έργου

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Αξιοποίηση βιοαερίου από ΧΥΤΑ στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

  Αξιοποίηση βιοαερίου από ΧΥΤΑ στην περιοχή των Άνω Λιοσίων

  Μελέτη, κατασκευή και λειτουργιά σε χώρο απόθεσης στερεών αποβλήτων: Συλλογή βιοαερίου και σύστημα παραγωγής ενέργειας στο Αμμάν, Ιορδανία.