ΕΤΑΙΡΕΙΑ|ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Συμμετοχές

Οι κύριες συμμετοχές της ΗΛΕΚΤΩΡ είναι:
 

ΗΕRΗOF GmbH 100% Κατασκευή, Λειτουργία Μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων
H.R.O (Helector recycling center Osnabruck) 100% Διαχείριση απορριμμάτων Osnabruck
ΒΕΑΛ ΑΕ 50% Ηλεκτροπαραγωγή από βιοαέριο ΧΥΤΑ
ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ 70% Λειτουργία Αποτεφρωτήρα Μολυσματικών Αποβλήτων
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ 100% Ηλεκτροπαραγωγή Αιολικών Πάρκων σε Δωδεκάνησο.
HELECTOR CYPRUS LTD 100% Θυγατρική σε Κυπριακή Δημοκρατία
HERHOF VERWALTUNG GmbH 100% Ιδιοκτήτρια των πατεντών τεχνολογικών διαδικασιών Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας
HELECTOR GERMANY GmbH 100% Κατασκευή, Σχεδιασμό και Εφαρμογή Μονάδων Διαχείρισης
ΕΔΑΔΥΜ ΑΕ 100% Λειτουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας
ΕΠΑΔΥΜ ΑΕ 50% Παραχωρησιούχος  του έργου «Ολοκληρωμένο Συστήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας»